Polityka Prywatności

image
image
image
image
image

Polityka Prywatności była ostatnio aktualizowana 25 września, 2022.

1.Dane osobowe

Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych naszych klientów są traktowane jako poufne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Przetwarzanie danych

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji umów i świadczenia usług dla naszych klientów.

3. Udostępnianie danych

Nie przekazujemy danych osobowych naszych klientów osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne do wykonania umów lub w przypadku wymagań wynikających z przepisów prawa.

4. Bezpieczeństwo

Nasza firma dba o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę przed nieuprawnionym dostępem do danych, utratą danych oraz ich zniszczeniem lub uszkodzeniem.

5. Dostęp do danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy, ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Można to zrobić kontaktując się z nami drogą mailową lub telefoniczną.

6.Profilowanie

Firma Codena nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w oparciu o dane osobowe naszych klientów.